سایت شرکتی, طراحی سایت

مرکز تحقیقاتی حصان(س)

” سایت پژوهشگاه “

مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات نساجی،پوشاک،مد و لباس حصان (س)

مرکز حصان (س)

طراحی و راه اندازی سایت مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات نساجی،پوشاک،مد و لباس حصان (س) بنا به سفارش آن مرکز در سال ۱۳۹۵ انجام و به آن گروه واگذار گردید.

  • مشتری: مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات نساجی،پوشاک،مد و لباس حصان (س)
  • تاریخ: ۱۳۹۵
  • وبسایت: hassunrc.com
  • خدمات: طراحی وب
مرکز تحقیقاتی حصان(س)
امتیاز شما :