زرین پیکسل

ZARINPIXEL

زرین پیکسل ، تیم پشتیبانی و راه اندازی سایت ، امور تبلیغات نوین در زمینه وب و شبکه های اجتماعی آماده خدمت رسانی به تمام هموطنان عزیز فارسی زبان است. راه اندازی بخش های تخصصی همانند قسمت تعیین وقت اینترنتی بیماران برای سایت پزشکان از جمله فعالیت های این گروه است.


Tell & Telegram :
+98 90 11 90 12 90
info [at] zarinpixel [dot] cominstagram.com/zarinpixel

Golden pixels across the web
پیکسل های طلایی دنیای وب